Privacyverklaring 2023-12-28T09:17:50+01:00

Drs. ing. C. Aaldijk
Psycholoog en Transpersoonlijk Therapeut.
kees.aaldijk@transpersoonlijk.nl
06-14274293

PRIVACYVERKLARING

Voor mijn dienstverlening zijn uw persoonsgegevens nodig. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over mijn gebruik daarvan en uw rechten daarbij.

De persoonsgegevens waarover ik beschik zijn alle door uzelf aan mij gegeven, eventueel aangevuld met de gegevens van andere therapeuten waarvoor u in dat geval toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten waarover ik beschik zijn:

·       Contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer

·       Geboortedatum

·       Geslacht

·       Informatie over achtergrond en ziektegeschiedenis

·       Verslaglegging op hoofdlijnen van de therapie en de inhoud van onze communicatie

Doel van deze persoonsgegevens:

·       Deze gegevens vormen het uitgangspunt van de therapie

·       Het onderhouden van contact en zorg voor een goede dienstverlening

·       Het verrichten van administratieve handelingen en facturering

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen

Verstrekking aan derden:

·       Uw gegevens kunnen eventueel op verzoek en met uw toestemming aan derden zoals artsen en therapeuten worden doorgegeven.

Gegevens opslag en beveiliging:

·       Uw gegevens worden opgeslagen op een computer die niet toegankelijk is voor derden en die adequaat beveiligd is met anti-virus en malware programma’s.

Bewaartermijn:

·       Uw gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard. Deze termijn is wettelijk voorgeschreven.

Uw rechten:

·       U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Indien daarbij onjuistheden blijken kunt u verzoeken deze aan te laten passen.

·       Als er problemen ontstaan met betrekking tot uw persoonsgegevens laat dit dan weten. Eventueel heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

·       Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2018