Toestemmingsverklaring 2018-01-30T16:19:11+01:00

Toestemmingsverklaring (informed consent)

Toestemmingsverklaring Transpersoonlijke Traumatherapie

Ik verklaar duidelijk te zijn ingelicht over de aard, methode en de risico’s van de Transpersoonlijke traumatherapie die ik ga volgen bij Kees Aaldijk.
Ik weet dat de resultaten van de klachtenregistratie vertrouwelijk en anoniem zullen worden gebruikt voor het effectonderzoek van deze werkwijze.

Ik stem in met deelname aan deze behandeling maar behoud me het recht voor de therapie op elk gewenst moment te beëindigen.

Datum:
Naam:

********************************************************************************

Toelichting toestemmingsverklaring

Vanuit de reguliere GGZ worden heel veel mensen uitstekend geholpen maar in veel gevallen is deze benadering vooral gericht op het verminderen van de klachten en niet op het oplossen van de dieper liggende oorzaken daarvan. Het gevolg is dan dat mensen nooit echt genezen van hun aandoening en daardoor ook regelmatig een terugval kunnen krijgen en soms levenslang medicijnen moeten blijven gebruiken.

Transpersoonlijke traumatherapie is erop gericht de dieper liggende oorzaken op te ruimen waardoor een veel vollediger herstel mogelijk wordt en de kans op terugval wordt weggenomen – op voorwaarde dat de therapie in voldoende mate wordt afgerond. Om dat te bereiken moeten de emotionele verstoringen, die soms diep in het onderbewustzijn verborgen liggen, worden opgeruimd.

Ik doe dat door cliënten mee te nemen naar een ervaring van innerlijke stabiliteit. Vanuit die stabiliteit kunnen we de trauma’s als het ware vanaf een afstand observeren en oplossen. Dit gaat vrijwel altijd probleemloos en levert uitstekende resultaten op.

Het wegnemen van emotionele trauma’s bij soms kwetsbare mensen is een delicaat proces. Het betekent dat je, hoe voorzichtig ook, contact moet maken met die trauma’s en dat brengt altijd een zekere verstoring met zich mee. Vanuit de stabiliteit is dat doorgaans geen enkel probleem, vooral ook omdat veel cliënten in deze situatie nog medicatie gebruiken.

Omdat alle cliënten verschillend zijn kan niet worden gegarandeerd dat deze benadering altijd probleemloos verloopt. Wanneer, in samenhang met deze therapie, toch een gevoel van verstoring zou ontstaan dan is het van belang daarover zo snel mogelijk contact met me op te nemen zodat we deze verstoring weer kunnen oplossen.

In aanvulling op de therapie kan ik cliënten met enige regelmaat vragen vragen een klachtenlijst in te vullen zodat we de voortgang objectief kunnen volgen. Deze klachtenlijsten dienen ook om de effectiviteit van deze werkwijze verder te onderzoeken. Deze gegevens worden dan volkomen anoniem gebruikt.

Bij Transpersoonlijke traumatherapie ontstaan zelden problemen maar ze kunnen niet worden uitgesloten en bij kwetsbare mensen kunnen de gevolgen daarvan ingrijpend zijn. Het is dan ook van belang dat deelnemers aan deze therapie zich hiervan bewust zijn.

Om die reden vraag ik mensen die deze therapie willen volgen om daarvoor welbewust toestemming te geven. Daartoe vraag ik ze om de bovenstaande cursieve tekst te kopiëren, op een mail te plakken (copy-paste) en naar mij terug te mailen.