Transpersoonlijke Traumatherapie 2018-02-11T16:10:32+00:00

Transpersoonlijke Traumatherapie

Veel psychische problemen kunnen worden herleid tot traumatische ervaringen.
Door die trauma’s op te lossen zullen de klachten doorgaans ook verdwijnen.
De gangbare methode voor het oplossen van zulke trauma’s is EMDR. Daarvoor moet de patiënt terugdenken aan de traumatische ervaring en door middel van oogbewegingen of door op het lichaam te kloppen kan dit trauma dan worden opgelost.

Moeilijker wordt het wanneer er geen duidelijke herinnering is aan een eventueel trauma, wanneer het trauma te heftig is of wanneer de patiënt te kwetsbaar is om de confrontatie daarmee aan te gaan. Dan kunnen de verstoorde gevoelens alleen nog maar met medicijnen worden onderdrukt. Zo worden de klachten weliswaar verminderd maar er is dan geen sprake van een werkelijk herstel omdat het trauma onder de oppervlak nog steeds aanwezig is.
Dikwijls ontstaan (psychiatrische) problemen ook schijnbaar vanuit het niets, zonder duidelijke aanleiding. De oorzaak wordt dan gezocht in een erfelijke belasting, een genetische afwijking of een verstoorde werking van de hersenen. Dat maakt je als patiënt volstrekt machteloos en je bent voor de rest van je leven overgeleverd aan een aandoening waar je geen enkele grip op hebt.

Het is mijn ervaring dat in bijna al deze gevallen Transpersoonlijke Traumatherapie een oplossing kan bieden of verlichting kan geven (*). Bij alle psychische en psychiatrische klachten spelen (onbewuste) emotionele verstoringen een belangrijke rol. Door deze trauma’s op te lossen kunnen de klachten worden weggenomen. Voor het toepassen van deze benadering hoeft de patiënt geen herinnering te hebben aan enig trauma en bij een zorgvuldige dosering kunnen ook de ernstigste trauma’s worden opgelost.

Angststoornissen

De behandeling van angst en dwangstoornissen gebeurt vrijwel uitsluitend door middel van cognitieve gedragstherapie. Hierdoor leer je beter om te gaan met je angsten. Dat werkt soms redelijk goed maar veel mensen blijven hun leven lang geplaagd door angsten omdat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de emotionele trauma’s die de angst veroorzaken. Door deze weg te nemen kunnen ook levenslange angsten in korte tijd verdwijnen.

Depressies

Depressies worden toegeschreven aan een verstoorde werking van neurotransmitters in de hersenen. Met behulp van medicatie, SSRIs, kan die balans worden hersteld en vermindert de depressie. Maar ook hier wordt voorbij gegaan aan de emotionele trauma’s die verantwoordelijk zijn voor de verstoring. Door de trauma’s op te lossen kan de aandoening op een dieper niveau worden geheeld.

Bipolaire stoornissen

Een bipolaire stoornis wordt door de GGZ toegeschreven aan een verstoorde werking van de hersenen en omdat die verstoring niet verholpen kan worden is de ziekte niet te genezen. Mijn ervaring is dat er altijd onderliggende trauma’s zijn. Deze zijn verantwoordelijk voor de verstoorde hersenwerking en de verstoring in de hersenen blijft bestaan zolang de achterliggende trauma’s aanwezig zijn. Door de trauma’s op te lossen verdwijnt de verstoring in de hersenen en daarmee verdwijnen ook de klachten.

Psychoses

Mensen die een psychose hebben gehad krijgen doorgaans antipsychotica en worden na verloop van tijd weer min of meer aan hun lot overgelaten, zonder dat de verstoring die de psychose heeft veroorzaakt, wordt opgelost. De kans is dan ook groot dat deze mensen na verloop van tijd weer een nieuwe psychose krijgen. Door de onderliggende emotionele trauma’s op te lossen wordt de stabiliteit van de persoonlijkheid hersteld en kan een nieuwe psychose worden voorkomen.

Troost als traumaverwerking

Om Transpersoonlijke Traumatherapie te kunnen begrijpen kun je het, als metafoor, vergelijken met een zorgzame moeder die een huilend kind troost.
Bij Transpersoonlijke Traumatherapie wordt dit proces verinnerlijkt. De troostende moeder wordt gevormd door de ‘kalme waarnemer’ die we kennen van mindfulness meditatie. Het innerlijke trauma dat we willen helen is als het ‘huilende kind’. In de therapie ontfermt de ‘kalme waarnemer’ zich over het ‘huilende kind’ en daarmee wordt het trauma opgelost. De kalme moeder maakt het daarbij ook mogelijk te werken met ernstige verstoringen bij kwetsbare mensen.

Dit lijkt misschien een beetje ingewikkeld maar als therapeut neem ik je stap voor stap mee in dit innerlijke proces waardoor we dit samen tot een goed einde kunnen brengen.

Meer informatie over deze therapie kun je vinden op de pagina Publicaties.

(folder Transpersoonlijke Traumatherapie)

(*) Ik heb geen of geen goede ervaringen met aandoeningen zoals schizofrenie, autisme en verschillende persoonlijkheidsstoornissen.